Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Quí - A quí
Quí pot exercir el dret de petició? 
 • Tota persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat (art.1)
  • En el nostre cas l'exercirà l'Associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell bansant-se en les consultes que rebi.
A quí es pot dirigir?
 • Davant qualsevol institució pública, administració, o autoritat, així com davant els òrgans de direcció i adminstració dels organismes i entitats vinculats o depenents de les Administracions públiques (art.2)
  • En el nostre cas davant
   • L'Ajuntament de Sabadell (alcaldia, regiduries, secretaria, sindicatura de comptes, ...).
   • El síndic de greuges de Sabadell.
   • CatSalut, la direcció del sector sanitari Baix Llobregat Nord/Vallès Occidental Est i Oest.
   • CSPT, qualsevol entitat o empresa depenent o integrada al consorci públic Corporació Sanitària Parc Taulí.(Consorci, Hospital de Sabadell, Albada, Salut Mental, Atenció primara, Atenció a la Dependència, UDIAT, Gent Gran, ...).
   • ICS, qualsevol centre, equip, laboratori, unitat o servei que sota la gerència territorial de l'ICS Metropolitana Nord serveixi als ciutadans de Sabadell.
   • Empreses de propietat o participades directa o indirectament per l'Ajuntament de Sabadell.
   • Empreses privades que gestionin algun servei licitat per l'Ajuntament de Sabadell.