Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Observatori
La associació Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell (OCMSbd) és una associació sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia. 
  • Es va constituir l'11 de juny de 2014.
  • Regula les seves activitats d’acord amb el que estableix
  • Inscrita al registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya segons resolució de 19 de novembre de 2014.
  • Amb Número d'Identificació Fiscal (NIF) G66627134
  • Inclosa al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Sabadell amb el número 1183