Observatori Ciutadà Municipal de Sabadell empra cookies de Twitter i Facebook que recullen estadístiques. Si navegues aquest lloc web és perquè estàs d'acord. Ok
Tramitació
Segons la llei i, des del moment de la presentació de la petició:
  • Abans de 10 dies el destinatari de la petició ha d'acusar la recepció i comunicar-ho a l'OCM
  • Abans de 45 dies el destinatari de la petició ha de notificar a l'OCM la seva inadmisió. El silenci administratiu significa l'admisió a tràmit.
  • Abans de 3 mesos (si ha estat admesa) el destinatari de la petició ha de contestar i notificar l'OCM.
    • Aquesta contestació incorporarà les raons i motius pels que s'acorda acceder o no a la petició i, si és el cas, incloure les mesures, accions o ressolució pressa.
    • Si la petició es considera fundada el destinatari estarà obligat a acomplir-la.
  • Anualment els destinataris de peticions han de confeccionar una memòria de les activitats derivades de les peticions rebudes.